Βιώσιμη παραγωγή, στην οποία ο σεβασμός για το περιβάλλον, η δεοντολογία και η διαφάνεια ήταν ανέκαθεν οι αξίες που εμπνέουν την προσέγγιση στην εργασία

Μια εταιρική αντίληψη που εφαρμόζει συγκεκριμένες στρατηγικές με στόχο να καταστήσει την παραγωγή διαρκώς πιο βιώσιμη, με σεβασμό στους φυσικούς πόρους και τους ανθρώπους, για να προσφέρει ένα πιστοποιημένο προϊόν με ελάχιστες επιπτώσεις στο φυσικό οικοσύστημα.

Η δεοντολογία, η διαφάνεια και η βιωσιμότητα είναι στο επίκεντρο κάθε σταδίου της παραγωγής και είναι αναπόσπαστο στοιχείο του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας μας.

Στο πλαίσιο του διαρκούς προσανατολισμού της προς το μέλλον, η Stosa εφαρμόζει μια σειρά από σημαντικές στρατηγικές που συνδέονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα κάθε δραστηριότητας και διαδικασίας: από την αύξηση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση και τη μείωση της σπατάλης έως την επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και τη χρήση ξύλου από δάση υπεύθυνης διαχείρισης, που καθιστά δυνατή την ιχνηλασιμότητα με σεβασμό σε αυστηρά πρότυπα.

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FSC®

Επί 10 και πλέον χρόνια η Stosa Cucine εφαρμόζει ένα αυστηρό πρωτόκολλο ποιοτικού ελέγχου, εφαρμόζοντας μέτρα για την οργάνωση της παραγωγής και την προσεκτική επιλογή των προμηθευτών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες παραγωγής θα μπορούσαν να επηρεάσουν το περιβάλλον.
Αυτό οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσει και να ενταχθεί σε μια αλυσίδα παραγωγής βασισμένη στις δεσμεύσεις που η εταιρεία θεωρεί απαραίτητες για τη δεοντολογία της εργασίας της.
Το 2012, η Stosa Cucine εντάχθηκε στην πιστοποίηση Forest Stewardship Council® (FSC®) και έχει πετύχει σήμερα τον στόχο να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα κατασκευασμένα από πιστοποιημένα υλικά
.
Στόχος της Stosa Cucine είναι να μετατρέψει όλα τα μοντέλα της σειράς σε συστήματα κουζίνας κατασκευασμένα με πιστοποιημένο ξύλο προερχόμενο από αλυσίδα εφοδιασμού που υποστηρίζει την υπεύθυνη διαχείριση των δασών, χωρίς να αυξηθεί η τιμή για τον τελικό πελάτη.

Η δέσμευση της Stosa Cucine έχει αναγνωριστεί από την FSC®. Το 2020, στο πλαίσιο των FSC® Italia Awards_Furniture, η εταιρεία βραβεύτηκε στην κατηγορία Έπιπλα εσωτερικού χώρου_Τομέας Κουζίνες 2020 για την παραγωγή της πρώτης κουζίνας μαζικής παραγωγής από έπιπλα με πιστοποίηση FSC®.
Το 2021, η εταιρεία κατέκτησε το ειδικό βραβείο επικοινωνίας στην πρώτη ευρωπαϊκή έκδοση των FSC® Funiture Awards
, επειδή υποστήριξε τις αξίες της FSC® μέσω στρατηγικών ψηφιακής, κοινωνικής και τηλεοπτικής επικοινωνίας που προωθούν ενεργά το περιεχόμενο μιας τόσο σημαντικής πιστοποίησης.
Μια απτή δέσμευση της Stosa Cucine που αναδιοργάνωσε ριζικά τις ροές της παραγωγής της αναλαμβάνοντας σημαντικές επενδύσεις, τις οποίες η εταιρεία απορροφά χωρίς να αυξάνει την τιμή των προϊόντων της.

Stosa Green Park

Η Εταιρεία έχει προγραμματίσει σημαντικές επενδύσεις σε υπερσύγχρονα μηχανήματα βάσει ενός σχεδίου βιομηχανικής ανάπτυξης από σήμερα έως το 2025 και έχει αποκτήσει εκτάσεις για την επέκταση των εγκαταστάσεων. Οι νέες εκτάσεις θα στεγάσουν 27.000 τ.μ. γραμμών παραγωγής και θα αποτελέσουν τη ναυαρχίδα ενός Smart Factory 4.0 που περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις αναβάθμισης της περιοχής, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.
Το πρόγραμμα με την ονομασία “Stosa Green Park“, παράλληλα με τις δράσεις που αφορούν το προϊόν και την εσωτερική διαχείριση με στόχο τη βιωσιμότητα, προβλέπει την κατασκευή ενός κέντρου παραγωγής με νέο οδικό δίκτυο, αρμονικά ενταγμένο στο περιβάλλον, με σεβασμό στο τοπίο και με χώρους πρασίνου.
Μια ολική ανάπλαση της περιοχής
που συμβάλλει στον σεβασμό του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, και μεταφέρει τις αξίες και τους επιδιωκόμενους στόχους στην πράξη.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας

Από το πρώτο κιόλας στάδιο κατασκευής του Stosa Green Park, η εταιρεία αντιλήφθηκε ότι αυτό που είχε ξεκινήσει ως ένα σχέδιο βιομηχανικής ανάπτυξης αντιπροσώπευε στην πραγματικότητα πολλά περισσότερα και η ιδέα του “Green Park” ενσωμάτωσε σταδιακά όλες τις πρωτοβουλίες εταιρικής ευθύνης που εφάρμοζε προ πολλών ετών.
Αυτή η αντίληψη οδήγησε στη δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Βιωσιμότητας της Stosa Cucine.
Στην έκθεση αυτή, αποτυπώνεται η απτή δέσμευση να βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή, στο πλευρό των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά στις εγκαταστάσεις μας, των ανθρώπων της περιοχής στην οποία ιδρύθηκε η εταιρεία και ότι η Stosa θα συνεχίσει να γράφει την ιστορίας της, αλλά και στο πλευρό του πλανήτη μας που, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, απαιτεί από όλους μεγάλη προσοχή για την προστασία του.
Η Έκθεση Βιωσιμότητας είναι το αποτέλεσμα ενός πολύ φιλόδοξου προγράμματος που εφαρμόζεται με μια διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική μεθοδολογία και επέτρεψε στην εταιρεία να ξεχωρίζει σε σχέση με τους κορυφαίους παράγοντες του κλάδου: Η Stosa Cucine είναι η πρώτη ιταλική εταιρεία στον κλάδο της που δημοσιεύει τις πληροφορίες βιωσιμότητας βάσει της μεθόδου GRI Standards, η οποία εφαρμόζεται από τις περισσότερες εταιρείες για τη σύνταξη των εκθέσεων σχετικά με τις επιπτώσεις ESG (Περιβαλλοντικές, Κοινωνικές και Διακυβέρνησης).
Η έκθεση μέτρησε μέσω 100 δεικτών τις επιπτώσεις ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση και καθόρισε τους τριετείς στόχους βελτίωσης στους οποίους προτίθεται να επικεντρώσει της προσπάθειές της η Stosa.

Διάβασε την ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το Furniture Pact

Τον Ιούνιο του 2022, η Stosa Cucine υπέγραψε με άλλες πέντε εταιρείες του κλάδου της το Furniture Pact, για την εφαρμογή ενός συνόλου κριτηρίων και συγκεκριμένων δεσμεύσεων μετά από μια μακροχρόνια διαδικασία έρευνας και ανάλυσης που διεξήγαγε το Sustainability Lab του SDA Bocconi School of Management.
Το ερευνητικό πρόγραμμα που είχε ως σκοπό την υποστήριξη των εταιρειών του κλάδου της ξυλείας και της επίπλωσης για την εφαρμογή ολοένα και πιο βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης, οδήγησε στην εκπόνηση ενός προτύπου για τις διαδικασίες δημιουργίας αξίας, βάσει επτά κατηγοριών ανάλυσης που περιλαμβάνουν τριάντα και πλέον σημαντικά σημεία.
Η μέθοδος αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το SDA Bocconi και μια ομάδα επιχειρηματικών παραγόντων από την αλυσίδα της βιομηχανίας του ξύλου και των επίπλων, μεταξύ των οποίων και η Stosa Cucine, με σκοπό την ένταξη, την προώθηση και την εφαρμογή μιας διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων ESG (Περιβαλλοντικές, Κοινωνικές και Διακυβέρνησης).

Οι φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες

Από το 2016, η Stosa Cucine έχει δρομολογήσει μια πορεία για τη μείωση της χρήσης πλαστικού στις συσκευασίες των επίπλων.
Οι συσκευασίες χρησιμοποιούν χαρτοκιβώτια που κλείνουν με χαρτοταινία και με προστατευτικά γωνιών από χαρτόνι.
Έχει γίνει μια σημαντική επένδυση για τη μετατροπή των εγκαταστάσεων και τη μετάβαση σε μια νέα αντίληψη προστατευτικών περιβλημάτων για τα έπιπλα. Τα μηχανήματα περιλαμβάνουν αυτόματες μηχανές κλεισίματος των πτερυγίων και έχει δημιουργηθεί μια αυτόματη γραμμή συνεχούς παραγωγής για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.
Σήμερα, οι συσκευασίες αποτελούνται κατά 98% από χαρτόνι.
Με την πρωτοβουλία αυτή η Stosa Cucine μείωσε την κατανάλωση πλαστικού πάνω από 50.000 Kg/έτος.

Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Βιωσιμότητα σημαίνει και προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με τον στόχο αυτό, η Stosa Cucine δημιούργησε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 1,5 MW που καλύπτει το 33% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας, καθιστώντας βιώσιμη την παραγωγή και με πολύ χαμηλές εκπομπές CO
2, αποκτώντας έτσι ρόλο πρωτοπόρου στην επονομαζόμενη “ενεργειακή μετάβαση”
.
Σε ένα μόνο έτος, για την παραγωγή μιας κουζίνας Stosa, η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 13% και οι εκπομπές CO2 κατά 33%.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Τα καταστήματα Stosa Cucine προσφέρουν μια πολύτιμη εμπειρία αγορών.
Από ένα έργο καθορισμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια σε ένα περιβάλλον για να ζεις στο σπίτι.

Σημεια πωλησης κουζινων Stosa
scroll-up-button