Κοζάνη ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ a. e

Φιλίππου Β 26 - 50100 - Κοζάνη Greece
Κοζάνη ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ a. e Κοζάνη, Φιλίππου Β 26

Contatta il Rivenditore

Invia una richiesta allo store

Hidden
Compila i campi obbligatori contrassegnati da*
Trattamento dati personali ai sensi del D.L. n.196/03 e GDPR 679/2016 e della normativa applicabile
A. Previo consenso Stosa S.p.A. provvederà gratuitamente ad inviare, su espressa richiesta dell'Utente, una serie di informazioni (a mezzo e-mail) inerenti la materia che sarà indicata dall'Utente. Prima di dare il consenso leggi l’informativa privacy reperibile qui.
Consenso Privacy(Required)
scroll-up-button