Καλαμάτα ΕΠΙΠΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ (ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ)

ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Греция
Телефон*: 27210 63962 | Эл. почта*: [email protected] | web: http://www.georgakilas.gr

nome indirizzo distanza
nome indirizzo distanza
nome indirizzo distanza

Отправить запрос в магазин

Заполните поля, обязательные для заполнения (отмеченные *)

Обработка персональных данных в соответствии с законодательным декретом №196/03, Регламентом GDPR 679/2016 и применяемыми нормами

A. При получении согласия компания Stosa S.p.A. осуществит бесплатную отправку (по электронной почте), по явному запросу пользователя, информационных материалов, касающихся указанной пользователем тематики.