Καλαμάτα ΕΠΙΠΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ (ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ)

ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Grèce
Téléphone: 27210 63962 | Email*: info@georgakilas.gr | web: http://www.georgakilas.gr

nome indirizzo distanza
nome indirizzo distanza
nome indirizzo distanza

Envoyer une demande au magasin

Remplir les champs obligatoires marqués d’un *

Traitement des données personnelles aux termes du Décret législatif n° 196/03 et du GDPR 679/2016 et de la réglementation applicable

A. Après consentement Stosa S.p.A. prendra soin d’envoyer gratuitement, à la demande expresse de l’utilisateur, une série de renseignements (par e-mail) concernant la matière qui sera indiquée par l’utilisateur.