Κεφαλονιά VILLAGIO DESIGN CENTER (ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ)

ΑΤΛΑΣ Α.Ε - ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣΤΡΑΥΛΙΑΤΑ - 28100 - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - Grecia
Teléfono: 26710 69280 | Correo electrónico*: villagdc@otenet.gr | web: http://www.villagio.com.gr

nome indirizzo distanza
nome indirizzo distanza
nome indirizzo distanza

Envía una solicitud a la tienda

Rellena los campos obligatorios marcados con *

Tratamiento de datos personales en conformidad con el Decreto Legislativo n.196/03 y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 679/2016 y la legislación correspondiente.

A. Mediante el consentimiento previo, Stosa S.p.A. proporcionará gratuitamente (por correo electrónico), y bajo expresa petición del usuario, la información relativa a las cuestiones indicadas por el usuario.