Καλαμάτα ΕΠΙΠΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ (ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ)

ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Greece
Phone: 27210 63962 | Email*: info@georgakilas.gr | web: http://www.georgakilas.gr

nome indirizzo distanza
nome indirizzo distanza
nome indirizzo distanza

Send a request to the store

Fill in the mandatory fields marked *

Personal data processing pursuant to Legislative Decree 196/03 and GDPR 679/2016 and to the applicable legislation

A. With your express consent, Stosa S.p.A., will send you (by email), free of charge, information on the subject you have specified.