Τραπέζια Stosa - Modello Tavolo quadrato a libro 3344

Φινιρίσματα και χρώματα

Λήψη εγγράφων

Κατάλογος τραπέζια, καρέκλες, σκαμνιά Λήψη

 

Πιστοποιημένη Ποιότητα

 
CERTIFICAZIONE ISO
9001:2015

Sistema di gestione qualità: Stosa è orientata alla ricerca e all’innovazione di processi e prodotti.

 
CERTIFICAZIONE 100%
MADE IN ITALY

Disegno, progettazione e lavorazione si svolgono interamente in Italia.

 
CERTIFICAZIONE DI ORIGINE ITALIANA DEL MOBILE

Progettazione, produzione e imballaggio avvengono in Italia, rispettando rigorosi indicatori di sicurezza, resistenza e durabilità.