Επικοινωνία

Personal data processing pursuant to Legislative Decree 196/03 and GDPR 679/2016 and to the applicable legislation

A. By filling this form you agree that Stosa S.p.A., free of charge, will provide to send, upon expressed request by the User, a series of information (by email) concerning the subject issue indicated by the User.


 

Stosa S.p.a.

Εγκαταστάσεις, διοικητική έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση:
S.S. Cassia Km. 149,5 – 53040 Radicofani (SI) Italy